Ogólne warunki gwarancji na wyroby ze szkła


 OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY ZE SZKŁA

 

 

W tabeli przedstawiono zakres gwarancji na poszczególne rodzaje produktów oferowych przez Glassio.
 
Produkt Zakres gwarancji Norma Uwagi
Szyby zespolone 2 lata gwarancji na szczelność PN-EN 1279* *do czasu wprowadzenia znakowania CE wg normy PN-B13079
Szyby wielowarstwowe (laminowane) 2 lata gwarancji na utrzymanie adhezji (poza pasem brzeżnym o szerokości 50 mm od krawędzi otworów) PN-EN 12543 *w przypadku montażu środowisku bardzo wlgotnym szerokość pasa nie podlegającego gwarancji wynosi 100 mm
Szklo hartowane (ESG) 2 lata gwarancji na parametry szkła dotyczące bezpieczeństwa- defragmentacja, wytrzymałość mechaniczna PN-EN 12150  
Szkło hartowane emaliowane 2 lata gwarancji na wytrzymałość mechaniczną emalii PN-EN 12150 *nie dotyczy szkieł z warstwą antypoślizgową
 
 
Uwagi ogólne:
 
1. Gwarancją objęte są wyroby zastosowane w budownictwie lądowym zgodnie z ich przeznaczeniem, których montaż został przeprowadzony zgodnie z zasadami prawidłowego montażuj (patrz ogólne zalecenia).
2. Gwarancja rozpoczyna się z chwilą dostawy szkła/ wykonania montażu u Kupującego.
3. Wszystkie wady należy zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu, nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia dostawy/ wykonania montażu.
4. Gwarancja wygasa, jeżeli wyroby zostały przetworzone, zmienione, uszkodzone lub niewłaściwie magazynowane, zamontowane.
5. Odpowiedzialność Glassio z tytułu gwarancji ograniczona jest jedynie do dostarczenia produktów wykonanych zgodnie z normami w miejsce pierwotnej dostawy na terenie Polski, z wyłączeniem wszelkich innych kosztów. Odpowiedzialnosć dotyczy także montażu towaru zamówionego zgodnie z indywidualną wyceną.
6. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad muszą być uzgodnione z Glassio i posiadać formę pisemną.
7. Przytoczone w tabeli normy są do wglądu w siedzibie firmy.

 

BALUSTRADY

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo wiele rozwiązań balustrad ze szkła w połączeniu ze stalą nierdzewną.

KONSTRUKCJE

Wykonujemy różnego rodzaju konstrukcje, wykorzystując stal zwykłą jak i nierdzewną.

ZABUDOWY

Wykonujemy różne zabudowy, w których szkło mocowane jest punktowo lub w różnych profilach.

DASZKI SZKLANE

Tworzymy daszki szklane oraz zadaszenia całoszklane w oparciu o systemowe okucia ze stali nierdzewnej.

DRZWI SZKLANE

Oferujemy drzwi szklane w systemach ramowych jak i bezramowych z ościeżnicami lub bez.

PODŁOGI SZKLANE

W naszej ofercie znajda Państwo również szeroką ofertę zabudowy podłóg, schodów, stropów.